Batist Leman

December 18, 2010

Maaksectoren FTW!

Europa geeft maar uit, koopt goederen van landen zoals China, India, Korea, etc. Want één Euro is meer Aziatische arbeid waard dan Europese. En het perverse is dat door die binnenstromende rijkdom alles goed lijkt te gaan. Maar schijn bedriegt. Door hierin te volharden ondermijnen we onze economie op dezelfde manier als een Spanië, die tijdens de 16e 17e eeuw dankzij al het nieuw binnenkomende goud zoveel ‘rijkdom’ had dat het zelf niets moest produceren. Het kon alles wat het maar wou inkopen.

“Laat Londen maar naar hartelust z’n stoffen fabriceren, Amsterdam z’n streepjesgoed, Flocence z’n laken, Indië z’n bever en vicuña, Milaan z’n brokaat, Italië en Vlaanderen hun linnen, zolang wij er met ons kapitaal maar van profiteren. Het bewijst alleen dat al die landen ambachtslieden voor Madrid opleiden en dat Madrid de koningin der parlementen is, want heel de wereld dient haar en zij dient niemand.” [D.S.Landes Arm en Rijk pg.189]

Net als nu werd toen daardoor een lege doos gecreerd. Om diezelfde fout te voorkomen moet Europa dringend herinvesteren in haar maaksectoren. Door deze maaksectoren te moderniseren, te automatiseren kunnen deze concurrentieel voordeel behouden. Dat investeren kan op verschillende manieren:

Subsidies:

Vooral niet aan de hand van subsidies. Subsidies verzieken een economisch systeem, en doen iets rendabel lijken dat het eigenlijk niet is. Zeer pervers. Dit is anders voor sectoren waar economische vooruitgang niet de doelstelling is. (Zoals bijvoorbeeld cultuur of sport)

Onderwijs:

Maak ingenieursopleidingen sexy. Investeer in “propaganda” voor deze opleidingen (Ketnet, Serie, …). Geef meer aandacht aan moderne technieken in het onderwijs. Leer wat noodzakelijk is. Leer onze kinderen problemen oplossen, niet berekenen. Iemand wiskundig waardevol is, is iemand die weet hoe hij een probleem kan omzetten in een berekening, niet iemand die de berekening kan uitrekenen. Dat is een shift die dringend moet gemaakt worden.

Arbeidstype differentiatie:

De beste manier om een kennismaatschappij te stimuleren: maak een verschil in belasting op het product ervan. Als je wil dat een bedrijf meer A dan B produceert, verlaag dan de belasting op A, de rest gaat vanzelf. Zo ook: verlaag de belasting op werk door technisch hooggeschoolden. Als effect daarvan zal de kost van technologische oplossingen lager worden.

Open Data:

Promoot open data: Een enorm deel van de kost van de verwerking van overheids data komt mee met het feit van geslotenheid. Belastingsysteem, identiteitsgegevens, transport data (NMBS, de lijn), ziekteverzekering gegevens, terugbetalingen etc. Al deze gegevens worden op een gelijkaardige manier door verschillende groepen verwerkt. Telkens op een andere manier. Die papiermolen - waar niemand nog zicht op heeft - houdt zichzelf in stand. Open de data, vereenvoudiging volgt daaruit. 

Omdat sterk geloof in het belang van het behoud van de maaksector in Europese handen voor een sterke Europese toekomst zal ik me komende jaren inzetten om dit te verwezenlijken. Ik hoop dat ik niet de enige ben.

Dit is een aanzet tot discussie, feel free om kritiek of mening na te laten in de commentaar. Of om me te mailen: batist [punt] leman [apestaart] gmail.com

Groeten,
Batist